ฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ที่ดีเพ็ญ คลินิก

26/09/2023 by dw_admin
facial-design2-1200x1698.png

 

ฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ที่ดีเพ็ญ คลินิก
 • ดีเพ็ญ-วรฤทธิ์ คลินิก เปิดรักษาใน จ. อยุธยา ตั้งแต่ปี พศ.2552 เป็นต้นมา  การฉีดโบจะเน้นความสวยงาม ตึง แต่ดูเป็นธรรมชาติ หลังฉีดดูสวย ดูอ่อนเยาว์ขึ้น แต่จะไม่ทราบว่าไปฉีดโบมา จึงมีคนไข้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวตัวเอง หมุนเวียนมาฉีดเป็นประจำ
  โดยแนะนำให้ฉีด 1-2 ครั้งต่อปี  แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้งต่อปี เพื่อเลี่ยงภาวะการดื้อยา และไม่ควรห่างเกิน 1 ปี เพื่อเลี่ยงภาวะการเป็นริ้วรอยถาวร
 • ทายาชาประมาณ 40 นาที
 • ทางคลินิกจะมีบันทึกรายละเอียดการฉีดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการฉีดในอนาคต เพื่อให้ผลการดูแลดีที่สุด ของคนไข้
 • ทางคลินิกเน้นฉีด สวยแบบธรรมชาติ ตึงแต่ไม่แข็ง (แข็งๆ หมายถึง กล้ามเนื้อใบหน้าถูกบล็อคด้วยโบ ด้วยจำนวน unit ที่มากเกินไป  ทำให้แสดงสีหน้าไม่ได้ เพราะขยับกล้ามเนื้อไม่ได้เลย ไม่เป็นธรรมชาติ
  และจะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนบางอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคต)
 • แพทย์ผ่านประสบการณ์การฉีดโบให้คนไข้จำนวนมาก และเป็นระยะเวลานานมาก มีความรู้และความสามารถ ที่เชี่ยวชาญและมั่นใจ
  ในการฉีดที่สวยงาม และเน้นความปลอดภัยของคนไข้สูงสุด
 • ทางคลินิกไม่มีราคาฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน มาขายเป็น unit หรือแบบเหมาขวด
 • ทางคลินิก คิดราคาการฉีดเหมาเป็นบริเวณ เช่น ฉีดทั่วหน้า  โดยจะใช้จำนวน unit  ไม่จำกัด*  แต่ต้องเหมาะสมกับขนาดกล้ามเนื้อ และปริมาณริ้วรอยที่เกิดขึ้นมาของคนไข้แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ตามความเห็นแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ทั้งตามสวยงาม และความปลอดภัยของตัวคนไข้เอง
 • ค่าใช้จ่ายการฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ในดีเพ็ญ-วรฤทธิ์ เกิดจาก
  • ตัวโบทูลินั่ม ท็อกซินที่ใช้ (เหมาบริเวณที่ฉีด ไม่จำกัด unit ตามความเห็นแพทย์  + ค่าหัตถการฝีมือประสบการณ์แพทย์ผู้ฉีด)
  • ราคาจะ fix กับโปรโมชันที่ฉีด เช่น โปรโมชันฉีดรอยทั่วใบหน้า+ยกกระชับ  จะคิดราคาเดียว ไม่ว่าคนไข้จะมีรอยเยอะมากๆ หรือมีรอยน้อย ก็ตาม
  • ราคาฉีดสอบถามเพิ่มเติมที่คลินิก
Logo_white_Footer

“จะดีกว่าไหม? หากมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแล ทั้งเรื่องผิวพรรณ ความงาม สุขภาพผิว
โรคผิวหนัง และปัญหาเส้นผม ด้วยความเอาใจใส่”